Afbraakwerken

Aannemers voor afbraakwerken moeten hun vak door en door kennen. Bij slopen en afbreken komt heel wat meer kijken dan men zou verwachten. Sloopwerken die niet correct worden uitgevoerd, zijn gevaarlijk. Laat uw sloop of afbraak dus aan een professional over.

Voor alle afbraakwerken, groot en klein, moet u bij Godts bvba zijn. U kan op ons een beroep doen voor kleine of grote en moeilijkere sloopwerken zowel als particulier, als hoofdaannemer of als onderaannemer.

Wij zullen de werken steeds uitvoeren met inachtneming van alle veiligheidsvoorzieningen nodig voor het uitvoeren van deze job.
Het plannen van deze job is dus even belangrijk als het uitvoeren ervan. Daarom is het van belang een bekwaam persoon deze werken te laten uitvoeren met betrekking tot alle fases van dit werk.

Onze afbraakwerken kunnen met degelijk materiaal op een professionele wijze veilig en vlot worden uitgevoerd.
Het puin kan worden afgevoerd door onze vrachtwagens naar onze breekwerf, waar het wordt gerecycleerd, met oog voor het milieu.
We beschikken eveneens over een mobiele breekinstallatie.