Grondstabilisatie

Verbetering en stabilisatie met kalk van klei en leem of cement voor zanderige gronden, zijn een volwaardig alternatief voor klassieke ontgraving en inzet van zand.
Het is een eenvoudige techniek die zeer efficiënt werkt en die economisch en ecologisch zeer voordelig is.

De uitvoering van dergelijke werken verloopt in een aantal fases:

  • Eerst wordt de grond voorbereid door grove elementen te verwijderen en te beluchten.
  • Daarna strooit de strooimachine zeer nauwkeurig de juiste dosering in.
  • Vervolgens wordt alles gemengd om dan ten slotte de grond te verdichten met zware walsen.

Met kalk of cement worden gronden verbeterd, gestabiliseerd en gerecupereerd voor ophogingen, sleufaanvullingen of voor funderingen van rijwegen, parkings of industriële bouwplaatsen.