Disclaimer

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring bevat informatie over de verwerking van gegevens van de gebruiker van deze website.

Godts bvba verzamelt de persoonlijke of bedrijfsgegevens van de gebruiker met het oog op een normale klantenrelatie. Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Godts bvba zal deze gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Godts bvba kan deze gegevens voor direct marketing van haar eigen producten en diensten gebruiken tenzij u zich hiertegen verzet. Uw recht van verzet en het recht om deze gegevens in te kijken en te verbeteren kunt u uitoefenen per brief aan Godts bvba, Horebeekstraat 4, 3220 Kortrijk-Dutsel of per e-mail op info@godts.be.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover Godts bvba dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om deze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Aansprakelijkheid

Godts bvba tracht de gebruiker steeds zo juist en volledig mogelijk te informeren, maar kan niet garanderen dat de op deze website voorkomende gegevens steeds juist en beschikbaar zijn. Godts bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website beschikbare gegevens, tenzij deze schade te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van Godts bvba.

Auteursrecht

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken weergegeven op deze website mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij Godts bvba hiervoor voorafgaand en schriftelijk de reproductierechten heeft verleend.