Veiligheid

We hechten veel belang aan veiligheid.
Het bedrijf kreeg in 2009 voor het eerst het VCA-certificaat voor zijn veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid.
Alle drie jaren wordt dit hernieuwd.
We beschikken over een geldig certificaat.